Styrelse

Ordförande: Göran Andersson    tel. 0320-59350 mobil: 0730-533769  email: goran.oxaback@gmail.com

Vice ordförande: Kjell Bengtsson

Sekreterare: Monica Svensson

Kassör: Britt-Marie Andersson

Ledamöter: Torie Arvidsson, Håkan Fransson, Maj Johansson,  Jenni Bengtsson och Inga-Maj Amundsjö

Suppleanter: Oskar Berger, Daniel Fransson,  Samuel Henningsson och Markku Viitanen