Styrelse

Ordförande: Göran Andersson    mobil: 0730-533769  email: goran.oxaback@gmail.com

Vice ordförande: Kjell Bengtsson

Sekreterare: Monica Svensson

Kassör: Britt-Marie Andersson

Ledamöter: Torie Arvidsson, Håkan Fransson, Maj Johansson,  Jenni Bengtsson och Inga-Maj Amundsjö

Suppleanter: Oskar Fransson, Daniel Fransson, Markku Viitanen och Gunnar Eriksson