Styrelse

Ordförande: Göran Andersson    tel. 0320-59350 mobil: 0730-533769  email: goran.oxaback@gmail.com

Vice ordförande: Kjell Bengtsson

Sekreterare: Monica Svensson

Kassör: Britt-Marie Andersson

Ledamöter: Torie Arvidsson, Håkan Fransson, Maj Johansson,  Jenni Bengtsson och Oskar Berger

Suppleanter:   Inga-Maj Amundsjö, Daniel Fransson,  Samuel Henningsson och Markku Viitanen